logo3

Think Hybrid.

Members

Professor (Group Leader, PI)

Shoji TAKEUCHI, Ph. D

Project Professor and Research Associate

Toshihisa OSAKI, Ph. D. Yuya MORIMOTO, Ph. D. Hisashi SHIMIZU, Ph. D.

Researchers

Akiko SATO (tlab) Koki KAMIYA, Ph. D. (KISTEC) Fumisato OZAWA, Ph. D. (tlab)
Shogo NAGATA Ph. D. (tlab) Jun SAWAYAMA Ph. D. (tlab) Haruka ODA Ph. D. (tlab)
Ai SHIMA Ph. D. (tlab) Minghao NIE Ph. D. (tlab) Sho TAKAMORI (tlab)
Tetsuya YAMADA Ph. D.(KISTEC)

Technical Assistants

Maiko ONUKI (tlab, Lab Manager) Akane ITOU (tlab) Hoshimi AOYAGI (tlab)
Maiko UCHIDA (KISTEC) Shoko TOKISHITA (tlab) Yoshimi NOZAKI (KISTEC)
Hirofumi YOSHIDA (tlab) Mariko YANO (tlab) Sora INAGAKI (KISTEC)
Yasuhisa SEISHI (tlab) Yasuko YATOMI (KISTEC) Mahiro KIYOSAWA (tlab)
Kumi ASOU(KISTEC)

Secretaries

Maiko ITO (tlab) Chikako MINAMI (KISTEC) Keiko ARAKAWA (tlab)
Minako MAKINO (tlab)

Students

Keigo NISHIMURA (D1) Yusuke HIRATA (D1) Dongchel SHIN (M2)
Akiyo YOKOMIZO (M1) Keisuke SUGAHARA (M1) Ryutaro SODA (M1)
Jaras EDVIN (M1) Ken VARHAMA (M1) Yoshitaka FURUYA (M1)
Apiwat Jaroonpol (M1)

Visiting Scholars/Students/Research Students

Research intern Students

Hiroki YASUGE (D3) Keio Univ. Masahide GOTANNDA (M2) Keio Univ. Takeshi TACHIBANA (M1) Keio Univ.
Yoshihisa ITO (B4) Keio Univ. Dean De Boer (Univ. of Twente)

Cooperative Research Fellows

Masahiro TAKINOUE :TITECH – Homepage - Hiroaki ONOE :Keio Univ. – Homepage - Shigenori MIURA :Kyoto Univ.
MIdori NEGISHI:Musashino Univ. Shotaro Yoshida:Tohoku Univ. Nobuhito Mori:AIST

Collaborative Research Fellows

Kanae SAKAI: TOYOTA BOSHOKU Mai FURUHASHI:NISSHIN SHOKUHIN

Aki ADACHI: Cellfiber
Kazuhiro IKEDA: Cellfiber Kayoko SHOJI:Cellfiber

Yu YANAGISAWA: Cellfiber
Keiko Nakamizu: Cellfiber Hiroko Takasaki: Cellfiber

Alumni

Hiroko Takasaki, 2017.6-2018.3
Nobuhito Mori, 2014.4-2018.3 Shotaro Yoshida, 2011.4-2018.3 Nobuo Misawa, 2016.1-2018.3
Satoshi Fujii, 2015.9-2018.3 Kaori Furuike, 2016.4-2018.3 Minori Kaiho, 2018.4-2018.3
Yusuke Izawa, 2016.4-2018.3 Tomomi Saito, 2016.10-2018.1 Moe Chou, 2018.1-2018.3
Mina Osugi, 2018.1-2018.3 Mai Naganuma, 2016.4-2018.1 Souad AMIAR (Purdue Univ.) 2017.11-2017.12
Hideaki Suzuki, 2015.4-2017.9 Duegaard Emil Nilsson (DTU) 2017.4-2017.8 Yumi Kagamihara, 2013.7-2017.7
Sawako Ota, 2014.6-2017.6 Eunryel Nam, 2014.4-2017.5 Hiroki Teramae, 2011.6-2017.3
Keisuke TANAKA, 2015.8-2017.3 Teru Okitsu, 2011.4-2017.3 Midori Negishi, 2008.4-2017.3
Hirofumi Yoshida 2013.11-2017.3 Keiko Tomita 2013.11-2017.3 Hiromasa Hasegawa, 2015.4-2017.3
Taiki Nishigaki, 2015.4-2017.3 Yuya Matsunaga (Keio) 2016.4-2017.3 Sacha SALAMEH (L’OREAL) 2015.11-2016.12
Elsa MAZARI Ph. D. (JSPS) 2014.11-2016.11 Aki Adachi, 2014.10-2016.11 Keiko Nakamizu, 2011.12-2016.11
Jacqueline Denver (Iona College) 2016.6-2016.7 Mary Gutierrez (USC) 2016.6-2016.8 Michael McGlone(Iona College)2016.6-2016.7
Tomasz Stanislaw Kaminski(Polish Academy of Sciences)2016.6-2016.7 Ruriko Shiino 2011.5-2016.6 Pritesh Mistey (University of Nottingham)2016.4.-2016.6
Yukihiro Oritani, 2013.6-2016.5 Florian LARRAMENDY (IMTEK)2013.11-2016.5 Mahiro Kiyosawa, 2011.6-2016.5
Daniela Serien, 2011.10-2016.4 Maurizio GULLO (IMTEK)2014.5-2016.4 Hanyu DAI, 2015.4.1-2016.3.31
Kiyomitsu Nara, 2015.9-2016.3 Hisashi Shiota, 2013.9-2016.3 Yasuhisa Seishi, 2013.6-2016.3
Shintaro Iwanaga, 2011.4-2016.3 Kazuko Katagiri, 2011.4-2016.3 Kosuke Ionue, 2013.4-2016.3
Seiji Tabata, 2015.7-2016.3 Hiroaki Matsumoto, 2014.4-2016.3 Aiko Nobukawa, 2014.4-2016.3
Takaichi Watanabe, 2015.1-2016.3 Harumi Kumagai, 2016.1-2016.3 Fumiaki TOMOIKE, 2015.10-2015.12
Nagako Watanabe, 2015.10-2015.12 Pepijn BEEKMAN (MESA+)2015.4-2015.10 Joseph M. DE RUTTE (UCSB) 2015.6-2015.9
Saori Mori, 2011.4-2015.9 Yoshiko Kawahara, 2015.5-2015.8 Gilgueng Hwang (CNRS) 2015.7-2015.8
Won Chul Lee, 2012.4-2015.8 Shohei Habasaki, 2012.4-2015.8 Shiva Razavi (Johns Hopkins Univ.)2015.6-2015.8
Peter J. Milianta (B3: Iona College)2015.6.-2015.8 Amy Hsiao, 2012.1-2015.6 Falk Barz(IMTEK) 2012.3-2015.3
Kosuke SHIBASAKI, 2014.4-2015.3 Kaori KURIBAYASHI-SHIGETOMI, 2004.9-2015.3 Yohei NARITA, 2014.1-2015.3
Yukihiro ORITANI, 2013.4-2015.3 Hiroshige HAMANO, 2013.4-2015.3 Ranei TEI, 2013.4-2015.3
Yongseung LEE, 2013.4-2015.3 Yumi MUKOYAMA, 2013.4-2015.3 Ryuji KAWANO, 2014.5-2015.3
YunJung HEO, 2014.1-2015.3 Hinako SUGA, 2014.4-2015.3 Mayumi ISHIZAKA, 2014.4-2015.3
MIKA MIZUTANI, 2014.12-2015.3 Naoko TERAMURA, 2011.3-2014.3 Yoshifumi ISHIDATE, 2012.1-2014.8
Masayuki Takahashi, 2011.4-2014.12 Sachine Yoshida, 2014.4-2014.9 Taishi Tonooka, 2009.4-2014.8
Soichiro Tottori, 2013.7-2014.8 Ryan Sochol (U.C. Berkeley) 2014.1-2014.2 Florian Larramendy(IMTEK) 2013.11-2014.5
Hiroaki Onoe, 2007.5-2014.3 Shigenori Miura, 2012.4-2014.3 Tetsuhiko Teshuma, 2009.4-2014.3
Yoshinobu Iimura, 2012.4-2014.3 Satoshi Hiyama 2010.4-2014.3 Yuki Yamada, 2011.4-2014.3
Yuya Karita (UROP) 2013.5-2014.3 Yuta Abe, 2011.4-2014.3 Hiroki Yasuga, 2012.4-2014.3.
Koji Sato, 2011.5-2015.3 Michinao Hashimoto, 2013.11-2014.1 Yun Jung Heo, 2009.10-2013.12.
Ryuji Kawano, 2009.4-2013.11 Kayoko Hirayama, 2010.4-2013.9 Falk Barz (from IMTEK) 2013.3-2013.4
Keisuke Okita, 2011.4-2013.3 Makoto Kurihara, 2011.4-2013.3 Yoshihiko Watanabe, 2008.7-2013.3
Hitoshi Matsui, 2008.7-2013.3 Nobuhiro Saito, 2011.4-2013.3 Ikuo Obataya, 2011.4-2013.3
Reiko Yusa, 2011.12-2013.3 Mahiro Kiyosawa, 2011.6-2013.3 Yoshika Shinozaki, 2011.4-2013.3
Yoshimi Komaki, 2009.7-2013.3 Yutaro Tsuji, 2010.4-2013.3 Taiga Kodama, 2011.4-2013.3
Michiyo Kamiyama, 2010.12-2013.3 Mayumi Ishizaka, 2011.1-2013.3 Keiko Arakawa, 2011.1-2013.3
Ruo Chi Hsu, 2012.4-2012.9 Riho Gojo, 2007.4-2012.9 Sawako Ota, 2011.6-2012.9
Ryan Sochol, 2012.6-2012.8 Kaori Kuribayashi-Shigetomi, 2004.9-2012.5 Hirotaka Sasaki, 2009.5-2012.4
Shinsuke Sugimoto, 2010.4-2012.3 Risa Tanaka, 2010.4-2012.3 Masataka Hori, 2010.4-2012.3
Daisuke Kiriya, 2009.4-2011.12 Misaki SASAKI, 2011.6-2011.10 Brandenberg, Nathalie (from EPFL)
Yukiko MATSUNAGA (TSUDA), Ph. D., 2008.9-2011.4 - Homepage – Yuuki OKUBO, 2010.4-2011.4 Shiori SEKI, 2008.7-2011.3
Wakako MUKAI, 2010.8-2011.2 Ryosuke YAMAMOTO, 2010.4-2011.3 Tomoaki KURAKAZU, 2009.4-2011.3
Yuto SHIMOYAMA, 2009.4-2011.3 Hideaki SHIBATA, 2008.7-2011.3 Yoshihiko WATANABE, 2008.7-2011.3
Michiru Sato, 2010.4-2011.1 Yoshie Uchimiya, 2007.7-2010.12 Fu Turumaki, 2010
Sadao OTA, 2007.4-2009.3 Satoko YOSHIZAWA, -2010.8 Nobuo MISAWA, -2010.3
Riho GOJO, -2010.3 Aki ADACHI, 2008.4-2010.3 Hirotaka ISHIHARA, 2008.4-2010.3
Sadahiro TAKAYA, 2008.4-2010.3 Nobuhito MORI, 2008.4-2010.3 Sayaka NARITA, 2009.4-2010.3
Masahiro MUKOUHARA, -2010.3 Andrew S. UTADA, -2010.1 Kosuke IWAI, 2007.4-2009.7
Makiko MIURA, 2008.11-2009.6 Yuya Morimoto, 2007.4-2009.3 Kyoung Hwan PARK, from KAIST, Korea, 2008.3-2009.3
Marta Bally, from ETH, Swiss 2008.9-2009.2 Hajime Nakamura, 2006.4-2008.9 Yoko Hara, PhD., 2005.4-2008.3
Thibaut LOCKHART, 2007.4-2008.4 Tomohiro YAMAMURA, 2006.4-2008.3 Daisuke Itoh, 2006-2008
Wei-heong Tan, Ph. D -the first PhD student of this group, 2004.10-2007.9 Prof. Bruno Le PIOUFLE, Ph. D. From ENS Cachan, France, 2005-2007 Masako Hariu, 2006-2007
Hiroaki Suzuki, Ph. D 2003-2007 – Homepage – Miyuki ISHIHARA, 2004-2007 Hiroaki KITAGAWA, 2005-2007
Kei FUNAKOSHI, 2005-2007 Yuka OGATA, 2006-2007 Naomi SAWANOBORI, 2004-2006
Yuichi HIRATSUKA, Ph. D. 4-10, 2006 Chiaki NUMATA, 8-9 2006. Nozomu YAMANAKA, Ph.D. 2005-2006
Naoki KOTAKE, 2005-2006 Yumi YOSHIDA, 2003-2006 Douglas B. Weibel, Ph. D., 2006.4 from Harvard Univ.
Yasumasa WATANABE, 2005.4-2006.3 from Kogakuin Univ. Kazuyuki SUGIMURA 4-9, 2005 UROP Shr-hau HUANG 7-9, 2005 from NTU, Taiwan
Kyoko ATSUTA, 2003-2005 from Yamazaki Baking Co. Ryuji YOKOKAWA, Ph. D. HP 2002-2005 Dominik ZIEGLER, 2003-2005
Guillaume TRESSET, Ph. D. HP 2002-2004 Ayuko SHIOBARA, 2003-2004 Naoki AKAMATSU, 2002-2004
Mie MITSUI, 2002-2004 from Shibaura Inst. Tech. Michael ZICKER, 2001-2002 from Univ. of Neuchatel, Swiss

Back to top of page